Saendelft te Assendelft

Project: 110 woningen in Saendelft te Assendelft
Opdrachtgever: RaboBouwfonds Haarlem
Oplevering: begin 2010

De stedenbouwkundig supervisor SVP uit Amersfoort heeft aan alle deelkavels van het plan in Saendelft een thema meegegeven. MB architecten heeft 110 woningen ontworpen met als thema ‘Het Nieuwe Bouwen’. De belangrijkste referentie was de vernieuwende architectuur van Van Loghem uit de jaren 30 van de vorige eeuw met zijn kloeke en plastische uitstraling.

Door een combinatie van gevels van bruin-geel gesinterde baksteen met gesloten en open delen, flinke dakoverstekken en opbouwen van gepatineerd zink en een thematische ontwerpbenadering van de kozijnen en ramen, wordt de architectuur van het verleden geabstraheerd naar het eigentijdse heden. Stedenbouwkundig en landschappelijk is veel aandacht besteed aan groen en erfafscheidingen.

Het kenmerkende privé- en openbare groen van Van Loghem is in Saendelft ‘terug’ gebracht door een plantsoen te realiseren en elke woning een voortuin te geven gemarkeerd door een rode beukenhaag. De garages, tuinmuren en parkeerhoven zijn mee ontworpen in de architectuur waardoor er in het straatbeeld geen kakofonie van verschillende schuttingen ontstaat.