Duinwoningen te Egmond aan Zee

Project: Duinwoningen te Egmond aan Zee
Opdrachtgever: Gemeente Bergen
Start plan: niet bekend

In opdracht van de gemeente Bergen is door MB architecten een stedenbouwkundige en landschappelijke studie gemaakt op het terrein van het zwembad ‘de Watertoren’ en de voetbalvelden van Egmondia.

De duinen ten noorden van deze locatie worden teruggebracht in het gebied. Nieuwe duinwallen worden van west naar oost gevormd waar verschillende typen woningen en appartementen tegenaan en deels in geschoven worden. De woningen hebben geen tuin maar allemaal een royaal terras op de 1e verdieping grenzend aan de toplijn van een duinwal. Zo wordt het gevoel in de duinen te wonen om en in de woningen gegarandeerd zonder verstorende schuttingen of andere erfafscheidingen. Smalle wegen van met schelpen ingestrooid asfalt en zo veel mogelijke auto’s in garage’s onder het duin zijn een voorwaarde. Een prachtige symbiose van wonen in het duinlandschap is hierdoor ontstaan.

Iets ten zuiden van het ‘wonen in het duin’ is op een soortgelijke wijze een nieuw zwembad en een sporthal ontworpen. Deze liggen gedeeltelijk onder de grond om de ecologische groenzone te verbreden.