Schat van Compaen te Oostzaan (fase 2)

Project: 28 appartementen Oostzaan
Opdrachtgever: C. Koning Bouw Volendam i.o.v. de Bouwcompagnie
Start bouw: september 2013

MB architecten heeft in het centrum van Oostzaan op de locaties Kerkbuurtschool en Kerkbuurt Westzijde een ontwerp gemaakt voor appartementen, winkels en grondgebonden woningen. Hiervan is fase 1 in 2011 afgerond en wordt nu fase 2 gebouwd.

Het hart van het centrum van Oostzaan ligt aan het oorspronkelijke lint en bestaat voornamelijk uit het Kerkplein met daaraan gelegen een aantal historische en moderne gebouwen zoals de kerk, het voormalige gemeentehuis en het nieuwe gemeentehuis met theater en bibliotheek.

Het ontwerp van fase 1 continueert de lintstructuur aan de westzijde van het plein en creƫert een gesloten wand om het pleingevoel te versterken. De rooilijnen van het gebouw anticiperen op de latent aanwezige kwaliteiten van het Kerkplein. Maat, schaal en verhoudingen van de andere gebouwen, zichtlijnen die vanuit de begraafplaats en de Kerkbuurt samenkomen op het plein zijn de basis voor het ontwerp waar een bijzonder element in de gevel aan het plein ontworpen is.
Het ontwerp van fase 2 verzorgt de aansluiting met de omringende woonwijk met twee langgerekte bouwvolumen die haaks op fase 1 staan. Ertussen wordt een parkeergarage op de begane grond gemaakt met een leefdek op de 1e verdieping.
Het Beeldkwaliteitsplan schreef een gedifferentieerde architectuur voor waarbij individualiteit in volumen en vormgeving duidelijk aanwezig moest zijn. Met een rode/gele baksteen en zinken kappen is een statig ontwerp gemaakt.