Verspijckweg te Bergen aan Zee

Project: Appartementen Verspijckweg te Bergen aan Zee
Opdrachtgever: Woningstichting Kennemerwonen
Start bouw: eind 2011

Aan de Verspyckweg in Bergen aan Zee zal een appartementengebouw verrijzen met dezelfde allure als de koloniehuizen in de directe omgeving. De entree komt aan de Verspyckweg, de loggia’s of balkons zijn op het zuiden gericht. Het voorterrein en de ontsluiting zal begroeid worden met dezelfde ongecultiveerde duinbegroeiing en beplanting als bij de overige koloniehuizen.

Aan weerszijden van het appartementengebouw zijn parkeerstroken gesitueerd voor de bewoners en bezoekers. De stroken zullen net zoals op de Elzenlaan met gras begroeid zijn. Ten zuiden van het appartementengebouw kunnen vrijere gebouwen met eengezinswoningen gerealiseerd worden. Om deze woningen los in het duinlandschap te laten opnemen, niveauverschillen in het duinlandschap te accentueren en te voorkomen dat schuttingen het fraaie beeld op de omgeving en de woningen zelf verminderen, worden de woningen op een (gedeeltelijke) verhoogd stuk grond gelegd. Het tussengebied (binnenterrein) heeft een semi-openbaar karakter met gebruiksmogelijkheden voor het appartementengebouw en de woningen. Het terrein is voornamelijk natuurlijk groen, her en der zal wel verlichting aanwezig zijn.