Appartementen Wijde Weideveld te Driehuis

Project: Appartementen Wijde Weideveld te Driehuis
Status: wordt niet gebouwd

Aan de Zuid-Oost Rand te Driehuis is een passend landschappelijk, stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp gemaakt voor een viertal appartementengebouwen. Vanuit een aantal vormstudies bleek dat een meer vlieger-achtige plattegrond waarbij twee scherpe rechthoeken afgesneden zijn van de vierkant een betere en slankere grondvorm zou opleveren en het zicht voor de bewoners van de verzorgingflats zou optimaliseren. De architectonische vormgeving heeft stijlkenmerken uit de “Amsterdamse School” waarbij plasticiteit in de gevel, dakvormen die overgaan in gevels en metselwerk het beeld bepalen. Door insnijdingen in de gevels en afgeronde hoeken ontstaat een gedifferentieerd beeld en de insnijdingen zorgen ook voor slankheid van het gebouw. De vrije zinken kapvorm die de bovenste twee lagen huisvest, wordt doorgezet tot op de grond waardoor de insnoeringen nog duidelijker worden. De horizontale belijning, de afgeronde gemetselde balkons en een warme rood geel gesinterde baksteen gevels passen goed in deze gebouwde omgeving.