Herstructurering Duinwijk te IJmuiden

Project: Herstructurering woningen Duinwijk te IJmuiden
Opdrachtgever: AWV Eigen Haard
Start bouw: augustus 2013

IJmuiden kent veel naoorlogse woningbouw waarvan in de sterrenstelselbuurt van Duinwijk veel woningen in bezit zijn van AWV Aigen Haard. In nauwe samenwerking is na een grondige studie besloten de woningen grootschalig te renoveren waarbij vooral op energiezuinigheid is gelet.
Op het relatief vlakke maar toch schuine bitumen dak komen dakpannen en in de gevels worden de voordeuren vervangen en daar waar nodig het glas. Ook het huidige kleurenspectrum van het schilderwerk wordt eigentijdser uitgevoerd.