Bosbeekschool te Santpoort-Noord

Project: Bosbeekschool te Santpoort-Noord
Opdrachtgever: Stichting OPOIJmond
Start bouw: eind 2014

De Bosbeekschool staat op een sterk beeldbepalende plek in Santpoort-noord. Komende vanaf de rotonde splitst de weg zich naar het centrum van Santpoort-noord of over de W├╝stelaan naar Santpoort-zuid. In deze omgeving staan veel historische gebouwen met monumentenstatus.

MB architecten heeft zich vele vragen gesteld hoe om te gaan met het ontwerp. Het programma van eisen is helder, de stedenbouwkundige eisen zijn strak omschreven maar soms tegenstrijdig. Wij hebben er voor gekozen om de nieuwe school langs de aangegeven rooilijnen te leggen om zo een zo groot mogelijk schoolplein te behouden. Om op of zo dicht mogelijk bij de maximale vierkante meters BVO te blijven, hebben wij de gangen aan het schoolplein gelegd. Immers, gangen aan de buitenzijde met doorsteken naar het schoolplein vragen heel veel meters. Bijkomend voordeel is dat de leerlingen rustiger kunnen studeren en dat de lokalen minder opwarmen door de zon.

In de plattegronden hebben we onderzocht wat de beste plek is voor de groepsruimten van de onderbouw en waar organisatorisch de aula, het speellokaal en de verschillende personeelsruimten gesitueerd kunnen worden. Dit heeft geresulteerd en een vrij aaneengesloten bouwblok met parallel aan de W├╝stelaan een tweede bouwblok dat afgerond is aan het kruispunt. Zo ontstaat er heel interessante vorm die komende vanaf de rotonde een prachtig vloeiend beeld geeft.

In de architectuur hebben we gekozen voor aansluiting bij de Amsterdamse School. Dat betekent dat we geen wit stucwerk toepassen (want dat hoort niet bij deze architectuurstroming) maar juist mooi metselwerk met een prachtige steen. Afhankelijk van het schoonspuiten van de entreegevels, moet de juiste steen gekozen worden in overleg met opdrachtgever en gebruiker.

In de Amsterdamse school is het gebruikelijk rechte gevels te hebben, vaak met verticale dakpannen. Hoewel een schuin pannendak ook mogelijk is in het ontwerp (zie schetsen aan het eind van het boekje), hebben we voorlopig gekozen voor verticale pannen in grijze kleur, aansluitend bij het zwarte leiendak van de kerk en het zwarte pannendak van de villa op de hoek.